Blind Höna

Sedan 2001

Hur byråkrater verkligen skriver

9 mars 2015 | 4 kommentarer

Här och där på nätet kan man hitta påstådda ”ordspråk som om en byråkrat skrivit dem”. Till exempel:

Kvaliteten hos ett genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i ett genom upphettning aktiverat fluidum framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos de i produktionen engagerade kulinariskt skolade personer. (Alltså, Ju flera kockar desto sämre soppa.)

Eller:

Honliga exemplar av  domisticerade former 
av Gallus kan trots 
grav visuell funktionsnedsättning normalt prestera problemfritt 
i lokaliserandet 
av enstaka enheter av 
cereala födoämnen. (Se denna bloggs namn för ledtråd om översättningen.)

Men det där är påhitt – så skriver inte byråkrater.

Det som i verkligheten präglar byråkraters texter – inte minst på webben – är inte mängder av konstifika ord och kompakta skrivsätt. Det typiska är i stället att vara väldigt utförlig: till exempel med bakgrund och historia, även om det egentligen handlar om aktuella saker. Samt att reda ut varje tänkbar eventualitet, och ge varje litet undantag eller sidospår kanske till och med mer utrymme än huvudsaken – för att inte eller ens väcka misstanken om att något kan ha utelämnats och någon därför blivit förfördelad. Snarare en överdriven ambition att tydligt redogöra varje detalj, alltså.

En snabb skiss av hur en byråkrat i verkligheten skulle skrivit det senare exemplet ovan, ser snarare ut som något i den här stilen:

Åstads kommun har god tillgång på en väl utbyggd och högkvalitativ veterinärverksamhet, i syfte att trygga såväl livsmedelsförsörjningen för kommunens invånare som djurens eget välbefinnande.
Den första veterinärstationen startades redan 1931.  Verksamhetens styrs av lagarna om djurskydd och djurhållning och står under länssstyrelsens inspektion.
Trots detta kan i enstaka fall enstaka djur drabbas av skador eller funktionsnedsättningar. Dessa kan ibland förefalla allvarliga, men varje åtgärd vidtages i sådana fall för att säkerställa att nedsättningen inte ska hämma djurets möjlighet att bibehålla sina väsentliga och artunika beteenden. Man tillser till exempel att djuret har förmåga att skaffa sitt foder, och kan därigenom trygga en hög livskvalitet för djuret.

Under 2015 hoppas jag kunna ge ut boken Att skriva för webben i en helt ny upplaga.

#blogg100 #9

Kommentarer

4 kommentarer to “Hur byråkrater verkligen skriver”

 1. Johan Berndtsson
  mars 10th, 2015 @ 07:39

  Känns igen. 🙂

 2. Jenny
  mars 13th, 2015 @ 17:11

  Ja hu… 😀 (Lägg till några minutiöst avvägda och placerade skiljetecken, så har du fått med juridiskan också… 😉 )

 3. Katta E
  mars 24th, 2015 @ 19:55

  Jag är byråkrat sedan ett och ett halvt decennium. Språket har förändrats avsevärt på myndigheten sedan jag började. Men det är skillnad på text och text. I våra beslut måste bakgrund och sånt finnas med. Därför tror vi nog ofta att det behövs på webben också. Det får ju intebli fel.

 4. Jan Wiklund
  april 20th, 2015 @ 16:20

  Själv minns jag med stor glädje en fras ur en byråkratisk rapport: ”De flesta normala industritomter kan vara stora, medelstora eller små”.

Kommentera

Om Blind Höna

Bloggen Blind Höna startade 2001 på adressen kornet.nu/blindhona/. Nu har den flyttat hemifrån till en egen adress. Men det är samma blogg.

Min bok "Jävla skitsystem!" har en egen blogg på javlaskitsystem.se och ett engelskspråkigt syskon på stupidsystem.org.

Arbetet med bokprojektet "Den svenska bloggens historia" bloggas på blogghistorien.se.

RSS-flöde

Sök

Admin