Blind Höna

Sedan 2001

Sal! Ber! Yon! Rosh! – ”urspråket” som Nikolaj Marr ”upptäckte”

29 mars 2015 | 2 kommentarer

Under 1800-talet började man inse att språk nog var besläktade med varandra, och att två språk kunde ha en gemensam ”förfader”. Man började försöka rekonstruera dessa ur-språk: urnordiska, urgermanska, och så vidare, bakåt till ur-indoeuropeiska. När man går tillräckligt långt tillbaka finns det inga skriftliga lämningar, eftersom skrivtecknen inte var uppfunna. Så man använder andra sätt att resonera sig fram till hur språket lät, fungerade och vilka ord det innehöll. Vanligast är att man försöker spåra ljudförändringar bakåt.

rekonstruerat utseende av homo erectusFörstås blir det väldigt mycket spekulationer ju längre tillbaka i tiden man går. En som påstod sig ha kommit på ”urspråket” var Nikolaj Marr, en rysk lingvist (med skotsk pappa och georgisk mamma). Urspråket, som kommit till honom i en dröm eller uppenbarelse, bestod av endast fyra ord: sal, ber, yon och rosh. Ur dessa hade alla ord och meningar växt fram.

Marr är mer ökänd än känd. Efter revolutionen, under Stalin, blev han en språkvetenskapens Lysenko, Han hävdade att språket i Sovjet genomgått en kvalitativ förändring (i enlighet med marxismens dialektiska tänkande) i och med oktoberrevolutionen, och därefter var ett helt annat språk, på en högre nivå.

Marr förlamade lingvistiken i Sovjet, precis som Lysenko förlamade biologin. 1950 klev dock Stalin in själv med en skrift där han förklarade att kamrat Marr tyvärr misstagit sig, och att språket och en del andra fenomen nog inte förändrades så där mekaniskt som marxismens bas-överbyggnad-schema föreskrev. (Det var i sig ett intressant tillägg till marxismen, som kunde tillämpas också på många andra förhållanden.) Marr var då död sedan flera år, men han var fortfarande hyllad som den främste lingvisten och hans teorier var de officiellt godkända. Efter Stalins utspel avpolleterades han förstås raskt.

En lång och lärd, men hyfsat lättläst redogörelse för Marrs verksamhet finns i The fate of Nikolai Marr’s linguistic theories: The case of linguistics in the political context (Journal of Eurasian Studies, Vol 2, Issue 1, januari 2011).

Bild: Homo erectus – rekonstruction av John Gurche; foto av Tim Evanson – under cc-licens.

Kommentarer

2 kommentarer to “Sal! Ber! Yon! Rosh! – ”urspråket” som Nikolaj Marr ”upptäckte””

  1. Bengt O. Karlsson
    mars 29th, 2015 @ 22:30

    Illistamentu kompre as edum as edumi; kompre semmam as durte as durtenem! Hydo compo? Framentum habser bryllim! Enamen kustim as edum!

  2. Jonas
    mars 30th, 2015 @ 09:43

    Tage Danielsson var bäst! 🙂

Kommentera

Om Blind Höna

Bloggen Blind Höna startade 2001 på adressen kornet.nu/blindhona/. Nu har den flyttat hemifrån till en egen adress. Men det är samma blogg.

Min bok "Jävla skitsystem!" har en egen blogg på javlaskitsystem.se.

RSS-flöde

Sök

Admin