Blind Höna

Sedan 2001

Frankrikes har utfört 3 % av flygattackerna mot IS

16 november 2015 | Ingen har kommenterat än

Terroristerna i Paris menade att attackerna var en hämnd för Frankrikes bomber mot Daesh (IS) i Syrien. Inte förvånade är deras resonemang rätt skraltigt.

En vecka före attackerna i Paris publicerade NY Times en redovisning om fördelningen av attackerna mot Daesh i Mellanöstern.

”So far, eight Arab and Western allies have conducted about 5 percent of the 2,700 airstrikes in Syria,” konstaterade man. USA står alltså för 95 % av bombningarna i Syrien. (As U.S. Escalates Air War on ISIS, Allies Slip Away, 7 nov 2015.) Frankrike attacker mot östra Syrien inskränker sig till ”only two so far … a senior French official said”.

Frankrike, Storbritannien och de arabiska staterna har förvisso angript Daesh något mer flitigt i Irak. Men totalt har Frankrike utfört 270 räder av 7800. Det är 3 procent.

Vad betyder det? Att pratet om Frankrike som ”huvudmål” på grund av Syrien är en illa vald rationalisering för vad som troligen har interna fransk-belgiska/västeuopeiska orsaker: marginalisering, utanförskap, segregation av unga män med invandrarbakgrund.

Kommentarer

Kommentera

Om Blind Höna

Bloggen Blind Höna startade 2001 på adressen kornet.nu/blindhona/. Nu har den flyttat hemifrån till en egen adress. Men det är samma blogg.

Min bok "Jävla skitsystem!" har en egen blogg på javlaskitsystem.se och ett engelskspråkigt syskon på stupidsystem.org.

Arbetet med bokprojektet "Den svenska bloggens historia" bloggas på blogghistorien.se.

RSS-flöde

Sök

Admin