Blind Höna

Sedan 2001

Kemiska vapen: Glöm aldrig Agent Orange

30 april 2017 | Ingen har kommenterat än

Presidenterna John F Kennedy, Lyndon Johnsson och Richard Nixon

Så Sean Spicer, Vita husets presstalesman, säger att inte ens Hitler använde kemiska vapen. (Spicer says Hitler didn’t use chemical weapons, CBS News, 11 april 2017.)

Här ovan är tre presidenter som gjorde det: John F Kennedy, Lyndon B Johnsson och Richard M Nixon.

Från 1961 till 1971 flygbombade USA Vietnam, östra Laos, och delar av Kambodja med över 75 miljoner liter kemikalier, främst det så kallade Agent Orange. Det var en krigsoperation som gick under namnet Operation Ranch Hand. Syftet var inte att döda människor direkt, men dels att döda skog för att beröva den vietnamesiska gerillaarmén skydd i djungeln (och exponera dem för attacker från artilleri, attackhelikoptrar och bombplan). Dels att förstöra jordbruket för att svälta befolkningen: En beräkning från amerikanska tankesmedjan RAND slog fast att det var ”necessary to destroy large portions of the rural economy – probably 50% or more”.

Men kemikalierna innehöll dioxin; för att vara exakt TCDD eller 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin, den mest skadliga dioxinförening man känner till. Den är starkt cancerframkallande och ger mycket allvarliga och långtgående skador på arvsmassan, även på generationer efter kriget, med mycket svåra missbildningar som följd. Upp till 4 miljoner vietnameser påverkades, en miljon har drabbats av ohälsa och sjukdomar. Ännu decennier efter kriget är koncentrationen av dioxin såväl jorden som i blod hos vietnameser förhöjd.

Jag har själv besök rehabiliteringscentra i Vietnam för de missbildade barnen. Det var en skakande upplevelse.

Även de ekologiska skadorna var enorma. Över 17 procent av skogen dödades (30 000 kvadratkilometer). När skogen dött gjorde jorderosion (plus dioxinförgiftningen) det i många fall omöjligt att återplantera. Ekosystemen bröt samman: den ekologiska diversiteten i de besprutade områden är ännu starkt reducerad.

Flera resolutioner i FN försökte klassa giftkriget som ett krigsbrott i enlighet med Genevekonventionens förbud mot kemiska vapen. USA blockerade alla med sitt veto i säkerhetsrådet.

Efter kriget upptäckte fler och fler amerikanska soldater att de också drabbats av skadliga hälsoeffekter av gifterna. Så småningom antog FN också resolutionen Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (1977, numera Environmental Modification Convention,ENMOD).

Idag är det få som är medvetna om USAs omfattande kemiska krigföring. Det ingår knappast i det allmänna medvetandet eller kunskapen om vår nutidshistoria.

Trump är inte det första orangefärgade hotet mot världen.

Kommentarer

Kommentera

Om Blind Höna

Bloggen Blind Höna startade 2001 på adressen kornet.nu/blindhona/. Nu har den flyttat hemifrån till en egen adress. Men det är samma blogg.

Min bok "Jävla skitsystem!" har en egen blogg på javlaskitsystem.se.

RSS-flöde

Sök

Admin