Blind Höna

Sedan 2001

Erooms lag

Jack Scannell och Brian Warrington, som arbetat med läkemedel i 40 år, publicerade en bister artikel 2012 om läkemedelsindustrins fallande effektivitet. De kunde visa att ”…for every billion dollars spent on research and development since 1950, the number of new drugs approved has fallen by half roughly every nine years, meaning a total decline by […]

Genbaserad medicin ger dålig ROI och tränger ut breda, billiga och nyttiga folkhälsosatsningar

På Webcoast i fredags pratade jag bland annat om teknikoptimismen och de överdrivna förhoppningarna på Moores lag. Ett område som ännu för några år sedan var hett i de teknikfrälstas powerpoints var skräddarsydd, gen-baserad medicin. Läkemedel skulle individanpassas, och därigenom bli mycket verkningsfullare och säkrare. Men hela revolutionen har kommit av sig. ”If you read […]

Om Blind Höna

Bloggen Blind Höna startade 2001 på adressen kornet.nu/blindhona/. Nu har den flyttat hemifrån till en egen adress. Men det är samma blogg.

Min bok "Jävla skitsystem!" har en egen blogg på javlaskitsystem.se och ett engelskspråkigt syskon på stupidsystem.org.

Arbetet med bokprojektet "Den svenska bloggens historia" bloggas på blogghistorien.se.

RSS-flöde

Sök

Admin