Blind Höna

Sedan 2001

Genbaserad medicin ger dålig ROI och tränger ut breda, billiga och nyttiga folkhälsosatsningar

18 mars 2015 | Ingen har kommenterat än

På Webcoast i fredags pratade jag bland annat om teknikoptimismen och de överdrivna förhoppningarna på Moores lag.

Ett område som ännu för några år sedan var hett i de teknikfrälstas powerpoints var skräddarsydd, gen-baserad medicin. Läkemedel skulle individanpassas, och därigenom bli mycket verkningsfullare och säkrare.

Men hela revolutionen har kommit av sig.

”If you read them now, the claims made for genomics in the 1990s sound a bit like predictions made in the 1950s for flying cars and anti-gravity devices,” Jack Scannell, an industry analyst, told me. But rather than speeding drug development, genomics may have slowed it down. So far it has produced fewer returns on greater investments. (…)

”I’ve done an about-face,” said Swinney, who estimates that more than 80 percent of research funding is still spent on target-based approaches. ”The target-based research made possible by genomics is cool and fascinating,” he went on. But, he conceded, ”you know what? We almost never use this information before we discover a drug. . . . This whole idea is too simplistic for the overall complexity of biology.” (…)

Another veteran chemist, Derek Lowe, worked at Bayer when the genomics revolution was in full flourish. ”The whole industry went crazy with it,” said Lowe, who writes In the Pipeline, a blog about the pharmaceutical industry. ”Bayer committed half a billion dollars into human genome research, and they got nothing for it. Nothing at all.”
Why Are So Few Blockbuster Drugs Invented Today?NY Times, 13 nov 2014

Det finns enstaka success stories för DNA-targeted medicine, men det handlar om mycket stora kostnader för mycket små patientgrupper. New England Journal of Medicines rapportar att vemurafenib mot melanom ökade livslängden för 1 av 4 patienter med sju månader, om de har en specifik mutation i tumören. Men bara hälften av patienterna reagerade alls, och mutationen finns bara i hälften av sådana tumörer. Ytterligare problem är upptäckten att en och samma tumör kan ha olika mutationer.

Ansatsen hotar därför den större nyttan med folkhälsa, skriver Donna Dickenson, professor emerita vid London University i New Scientist, utifrån exemplen ovan.

”Barack Obama, when still a US senator, declared that ’in no area of research is the promise greater than in personalised medicine’. This trend towards Me Medicine is led by the US, but it is growing across the developed world.
In contrast, ”We Medicine” – public-health programmes such as flu shots or childhood vaccination – is increasingly distrusted and vulnerable to austerity cuts. Yet historically this approach has produced the biggest increase in lifespan.

Another possible explanation is the favourable connotations of ”personal” and ”choice”. ”We” measures such as childhood vaccination are routinely attacked as an invasion of parental choice, while accounts by people who have paid to have genetic profiles drawn up often include themes of individual self-discovery.

A third explanation is commercial: that in personalised medicine, pharmaceutical companies see a way to rescue themselves from the demise of profitable patents on mass-market drugs, so they promote the shift from We to Me.
*Me* medicine could undermine public health measures, 16 sep 2013

Men pengarna fortsätter att regna över jag-medicinen, skriver Dickenson. ”Last year the US administration increased the National Institutes of Health budget for personalised medicine, while cutting the budget for the Centers for Disease Control and Prevention’s Office of Public Health Genomics by 90 per cent.” I UK är National Health Service starkt hotad.

Och i Sverige är framtidsvisionerna dåligt uppdaterade: i powerpoints från den förra regeringens projekt Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster (2013) sägs det trosvisst att ”DNA-analys tillgängligt för alla. Används vid val av mediciner. Rätt doser – dynamisk doseringen beroende på gener. Nästan hela befolkningen får mediciner, som förbygger och kompenserar individuella risker. Teknologier kombineras [och] ger dig bästa sättet att bota dina åkommor för dina DNA för vissa personer.”

Dickenson frågar: ”How did we move from the original vision of genetic biomedicine as a communitarian endeavour – the Human Genome Project was ostensibly for the benefit of all humankind – to the personalised medicine paradigm?”

Kommentarer

Kommentera

Om Blind Höna

Bloggen Blind Höna startade 2001 på adressen kornet.nu/blindhona/. Nu har den flyttat hemifrån till en egen adress. Men det är samma blogg.

Min bok "Jävla skitsystem!" har en egen blogg på javlaskitsystem.se och ett engelskspråkigt syskon på stupidsystem.org.

Arbetet med bokprojektet "Den svenska bloggens historia" bloggas på blogghistorien.se.

RSS-flöde

Sök

Admin