Blind Höna

Sedan 2001

Buzzword för att mäta buzzword

12 juli 2019 | Ingen har kommenterat än

Pressmeddelande från Interlingvistikdepartementet

Regeringen ger i dag Statistiska Centralbyrån, SCB, i uppdrag att kartlägga användningen av buzzword i företag och offentlig förvaltning, inklusive universitets- och högskolesektorn.

–Vi behöver kunskap om hur utbredd användningen av buzzword och stora floskelmängder är i Sverige. Uppdraget till SCB innebär att myndigheten kommer att utnyttja buzzword för att kartlägga hur användningen av buzzword ser ut, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Igeman.

Genom ett brett statistikunderlag ska SCB belysa variation i användningen av buzzword och analys av stora floskelmängder inom och mellan sektorer och branscher samt faktorer som påverkar användningen. SCB ska använda buzzword, i form av textanalys och maskininlärning, i syfte att göra uppskattningar av användningen av buzzword bland svenska företag.

SCB ska i uppdraget, som ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 30 november 2020, ha nära dialog med Vinnova, DIGG, Tillväxtanalys och SKL.  

Kommentarer

Kommentera

Om Blind Höna

Bloggen Blind Höna startade 2001 på adressen kornet.nu/blindhona/. Nu har den flyttat hemifrån till en egen adress. Men det är samma blogg.

Min bok "Jävla skitsystem!" har en egen blogg på javlaskitsystem.se.

RSS-flöde

Sök

Admin